Moxibustion

Moxibustion

 

Moxibustion är en urgammal och unik terapiform inom kinesisk medicin. Under ledning av kinesisk medicinsk grundteorin, baserat på yin, yang, de fem elementen och viscerala organ, görs syndrom differentiering. Genom att använda t.ex. malört bränna direkt eller indirekt på akupunkturpunkter eller låta en moxa-cigarr värma upp punkter/meridianer, genom dess medicinska och värme effekt uppnå behandlingsresultat. Moxibustion kan behandla vissa sjukdomstillstånd som annars är mindre effektiva att behandla med akupunktur eller mediciner, eller så kan man kombinera moxibustion med akupunktur för att förbättra behandlingseffekten.

Moxibustion är sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande, med det kan man även förlänga livslängden.

Moxibustion kan förebygga mässling, influensa, påssjuka m.fl. I och med Moxibustion kan stärka kortikala cellers aktivitet, främja cellers ämnesomsättning av olika enzymer för att återställa balans, stabiliserar intracellulär miljö. Den kan också öka funktion av hypofys-adrenal systemet, därmed korrigera endokrina systemets dysfunktion och fördröja föråldrandet av endokrina organ.

Specifika antikroppar och komplement sänks när människokroppen åldras. Akupunktur och moxibustion kan höja nivå av IgG, IgA och komplement, förbättra och öka T-cellers reaktionsförmåga, därmed förbättra det nedsatta immunförsvaret.

Moxibustion behandlar geriatriska sjukdomar. Den eliminerar de negativa faktorerna för sjukdom, blockerar den onda cirkeln av åldrande och sjukdomar.

Exempelvis, ger man moxa på en äldres aku-punkt ST36, ökas zinkhalten i håret väsentligt och kopparhalten minskas en del. Hög kopparhalt i blodet kan öka risk för åderförkalkning och kranskärlssjukdom samt ökar den fria radikaler i kroppen och påskyndar åldrandet.

Moxibustion justerar och ökar kroppens immunförsvar.

Genom att ge moxa på aku-punkten DU14 m.m. kan man öka fagocytos på retikulo endotel systemet. Moxibustion kan förbättra cellulär immunitet, öka lungfunktion och förbättra kvoten på gammaglobulin i blodserum. Under tester ser man även en ökad lymfocyt omvandlingshastighet i patienter med bronkialastma, som hade en lägre omvandlingshastighet än normalt. Dessa leder till en justering av kroppens immunförsvar.

Moxibustion kompletterar cancerbehandling

Moxibustion justerar och stärker kroppens immunförsvar, minskar biverkningar vid kemoterapi, sänker det förhöjda antalet på vita blodkroppar och benmärgsceller.

Moxibustion har antibakteriell och anti-inflammatorisk effekt.

Moxibustion kan behandla akut mastit, akut blindtarmsinflammation, akut konjunktivit, osteomyelit och tromboflebit m.fl. inflammatoriska sjukdomar.

Moxibustion kan behandla anemi och trombocytopeni m.fl. blodsjukdomar.

Patienter med lågt hemoglobinvärde kan efter moxa-behandling höjas.

Moxibustion kan förebygga återbildning av cerebral trombos.

Moxibustion kan förbättra mikrocirkulation, minska koagulering av blodet och därmed förebygga för trombos att återbildas i hjärna.

Moxibustion direkt på huden kan förutom sänka blodtrycket även förbättra blodets viskositet och dilatera blodkärl, därför sänka risken för stroke.

Moxibustion kan behandla hemiplegi orsakad av stroke.

Moxibustion kan förbättra mikrocirkulation i kroppen, kan värma meridianer och öka energiflödet, därför kan det behandla hemiplegi som har försämrat cirkulation (av blod och energi) till sin största orsak.

Moxibustion har till förmåga att dilatera blodkärl och förbättra blodkärls elasticitet i hjärna, ökar blodtillströmning till hjärna, därifrån öka ämnesomsättning i hjärnceller och öka hjärnas funktion, vilket leder till en förbättrad rehabilitering från stroke.

Moxibustion kan sänka kolesterolvärdet.

Moxibustion direkt på huden kan sänka triglycerider och kolesterol i blodet.

Moxibustion kan reglera blodtrycket åt båda håll.

Moxibustion kan behandla både högt och lågt blodtryck. Moxa på nålen i punkten REN5 kan sänka trycket för patienter med hypertoni och höja trycket för patienter med hypotoni.