Tuina massage

Tuina massage

Tui Na är en unik och flertusenårig behandlingsform som innebär att man behandlar klienten med en kombination av massage och akupressur (tryck på punkter med fingrarna). Istället för nålar används händer, fingrar och knogar för att rätta till problem och obalanser i kroppen. Massagen går ut på att få igång flödet av energi i meridianerna.

I Kina används Tuina på sjukhusen med mycket goda resultat. Tuina massagen innehåller mer än 32 olika tekniker och är en medicinsk massageform som aktiverar kroppens akupunktursystem enligt kinesiska principer. Den sätter fart på kroppens energiflöden och balanserar kroppen, ger bättre motståndskraft och förebygger sjukdomar. Den används till att behandla alla problem i ryggen och rörelseapparaten. Massagen behandlar också olika smärttillstånd vid ischias, huvudvärk, idrotts och arbetsskador, stroke, högt blodtryck, sömnproblem, trötthet och utmattning, gynekologiska tillstånd, svagt immunförsvar och mycket mer.

Tui Na är en individuellt anpassad metod och är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten som går under benämningen TCM(Traditional Chinese Medicine).

En helhetsmetod

Tui Na är en helhetsmetod som berör hela kroppen och aktiverar meridianerna med dess akupunkturpunkter.

Tui Na påverkar organen, dess funktion och hela det ¬energetiska systemet på ett positivt sätt enligt tradi¬tionella kinesiska medicinska principer.

Tui Na aktiverar meridianer och punkter genom olika manipulationer med händerna i behandlande syfte. Metoden används för att på olika sätt balansera Qi/blod¬flödet i meridianerna och för att återställa balansen -mellan Yin och Yang.